Kámen a Svět

Evangelický kostel, Jiráskova 481, Rokycany
10. - 18.11. 08:00 - 16:00 - Výstava
Výstava z historie i současnosti Farního sboru ČCE Rokycany
10.11. 18:00 - Varhanní koncert
M.Uccellini, J.S.Bach, J.J.Quantz, J.Hotteterre, J.K.Vaňhal
 F.Mendelssohn-Bartholdy, F.X.Thuri, H.Peter.
 Varhany: Jan Esterle
  Flétny: Marta Neumannová, Hana Pumrova
11.11. 17:30 - Divadelní festiválek
Václav Havel: Motomorfóza
 T.E.S.C.O. Rokycany
  Eric-Emmanuel Schmitt: Oscar a růžová paní
  SUMUS Praha
17.11. 18:00 Dvojkoncert PPLP
 a Traband
Společný koncert PPLP a Traband trio.
18.11. 15:00 - Slavnostní
 bohoslužba
Slavnost povede a kázáním poslouží synodní senior
 Joel Ruml. Součástí bude vystoupení pěveckých souborů
  Nsango Malamu a místního pěveckého sboru.
Před 80 lety položili evangelíci základní kámen a zahájili stavbu kostela, který je teď našim zázemím.
                                                                                                                          Farní sbor ČCE v Rokycanech