Farní sbor ČCE Rokycany

Varhanní Koncert

Evangelický kostel, Jiráskova 481, Rokycany
    backtohomepage
Program:
 M. Ucellini, J. S. Bach,
  J. K. Vaňhal, F. Mendelssohn -
  Bartholdy, F. X. Thuri, H. Peter
Varhany: Jan Esterle
 Flétny: Marta Neumannová,
  Hana Pumrová
Vstupné 50,- Kč
10.11.2012 | 18:00
Před 80 lety položili evangelíci základní kámen a zahájili stavbu kostela, který je teď našim zázemím.
                                                                                                                          Farní sbor ČCE v Rokycanech